Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce – posiedzenie jury


W 19 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie jury w ramach Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce” w tym roku pod hasłem „Only water” – protokół z obrad: więcej

Poniżej prezentujemy wystąpienie przewodniczącego jury, prof. Sławomira Iwańskiego
link do filmu: więcej

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, a współorganizatorem Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.
Konkurs wpisany jest w kalendarz międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego