Rada Rodziców

Rada Rodziców w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych
im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi

e-mail: radarodzicowplastyklodz@gmail.com

Bank Pekao SA I o. w Łodzi
Al. Kościuszki 47
90-950 Łódź

NR KONTA: 57 1240 3015 1111 0000 3413 1116

 


 

Skład Rady Rodziców przy Zespole Państwowych Szkół Plastycznych
im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi:

przewodniczący:
– Anna Bartczak

v-ce przewodnicząca:
– Izabela Pogracka-Michalak

sekretarz:
– Agnieszka Jacewicz

skarbnik:
– Katarzyna Pajor

członkowie prezydium:
– Monika Modlewska, Paulina Szachnowska, Karolina Kołodziejska

komisja rewizyjna:
– Danuta Stachura, Zbigniew Jędrzejewski, Lidia Alagierska

II osoba upoważniona do konta
– Anna Bartczak, Katarzyna Pajor