Rok Jubileuszowy Archidiecezji Łódzkiej

W tym roku mija 100 lat od utworzenia Diecezji Łódzkiej.

Diecezja Łódzka została ustanowiona 10 grudnia 1920 r.

przez papieża Benedykta XV, a 25 marca 1992 r. bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” Jan Paweł II podniósł ją do rangi archidiecezji.