Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

„Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie”
~ Mahatma Gandhi

 

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022-2023:

List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (czytaj)

List Ministra Edukacji i Nauki (czytaj)

 

1 września ponownie spotkaliśmy się w szkole. W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych przywitaliśmy rok szkolny – 2022/2023. Ze stosownymi honorami powitaliśmy także p. Dorotę Kłodzińską, która stanęła na czele „Łódzkiego Plastyka”. Nowa Pani Dyrektor przywitała serdecznie zgromadzonych gości. Odczytała również list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji i Nauki.

Uroczystą galę prowadziły przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego – Maria Gryndel i Antonina Uzdrowska (kl. IIa PLSP). Szczególnie miło przywitały uczniów klas pierwszych, dla których powakacyjna uroczystość była wyjątkowo ważna. Pierwszoklasiści dopiero bowiem poznali swoich nauczycieli, wychowawców i starszych kolegów, z którymi będą spotykać się w klasie lub na szkolnym korytarzu.

Samorząd Uczniowski życzył wszystkim sukcesów i satysfakcji w nowym roku szkolnym. Do życzeń przyłączyły się również p. Małgorzata Pilżys, wicedyrektor ds. ogólnokształcących oraz p. Jolanta Mastalerz, kierownik Sekcji Artystycznej.

Niech zatem rok szkolny 2022/2023 przynosi wiele zadowolenia, radości i spełnienia, a każdy dzień będzie okazją do doskonalenia siebie i rozwijania swojego potencjału.

 

Karolina Zaorska