Samorząd

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
Karolina Zaorska

Przewodniczący:
Natalia Walczyk

Zastępca przewodniczącego:
Maria Gryndel