ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Rada Rodziców
- skład osobowy

sprawozdania

działalność

numer konta

dokumenty
  


Skład Rady Rodziców
przy Zespole Państwowych Szkół Plastycznych
im. T. Makowskiego w Łodzi:

przewodniczący:
- Paulina Szachnowska

v-ce przewodnicząca:
- Marzena Mirewicz-Czumaczenko

sekretarz:
- Agnieszka Jacewicz

skarbnik:
- Monika Modlewska

członkowie prezydium:
- Anna Durka, Justyna Lotka, Ewa Szychta

komisja rewizyjna:
- Agata Kobierecka, Katarzyna Szenknecht, Magdalena Plisiecka

II osoba upoważniona do konta
- Magdalena Głogowska-Simkowska