Stypendia


Wielu uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi otrzymuje stypendia naukowe i artystyczne.

Są one przyznawane osobom, które na tle społeczności szkolnej odznaczają się zaangażowaniem i systematyczną pracą – m. in. uzyskały promocję z wyróżnieniem, mając przy tym najwyższą średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w konkretnej dziedzinie plastycznej, osiągając w niej najwyższe wyniki.

Stypendia zachęcają młodych twórców do większej aktywności i do ciągłego rozwoju, ułatwiają także działania artystyczne, usuwając bariery finansowe.

Stypendia:

  • Stypendium artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego
  • Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
  • Stypendium Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej

Edycje z lat ubiegłych