Święto odzyskania niepodległości


„Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,
Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!”
~ Leopold Staff

 

11 Listopada to chwila radości, ale także zadumy i refleksji. Przypominamy wtedy burzliwe lata zaborów – czas konspiracji, powstań, uciążliwych represji i prób wynarodowienia Polaków, wspominamy także Wielką Wojnę (1914-1918), w efekcie której odzyskaliśmy niepodległość. Jak co roku w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych staraliśmy się upamiętnić historię ojczyzny, ciesząc się odzyskaną wolnością.

Wzięliśmy więc udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Śpiewając „Mazurek Dąbrowskiego” o godzinie 11:11 w czwartek (10 listopada), uhonorowaliśmy bohaterów zrywów i walk  narodowowyzwoleńczych, dzięki którym dziś mamy wolną Polskę.

Każda z klas przygotowała także pieśń, piosenkę lub wiersz – utwory, które w sposób uroczysty upamiętniły narodowe święto. Tego dnia zabrzmiały – „Rozkwitały pąki białych róż”, „Szara piechota”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Pierwsza brygada” oraz „Rota”. Natomiast uczniowie klasy maturalnej (IVa LP) zaprezentowali piosenkę autorską pt. „Wolność niepodległość”, którą napisała mama jednej z uczennic (Nataszy Bartłomiejczyk).

Wysłuchaliśmy także recytacji utworów lirycznych. Uczniowie przedstawili wiersze – „Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie…” (Marii Konopnickiej), „Barwy ojczyste” (Czesława Janczarskiego) oraz „Opowiedz nam, moja Ojczyzno…” (Janusza Szczepkowskiego).

W obchody Narodowego Święta Niepodległości zaangażowała się cała społeczność szkolna. Uroczystość prowadził Samorząd Uczniowski – Wiktoria Jachowicz (kl. IIc PLSP) oraz Maria Gryndel (kl. IIIa PLSP). Uświetniła ją swoją obecnością p. Urszula Januszewska, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, która była pod wrażeniem występu młodzieży „Łódzkiego Plastyka”.

 

Karolina Zaorska