Szkoła

Szkoła 4-letnia dla absolwentów szkół gimnazjalnych

Szkoła 5-letnia dla absolwentów szkół podstawowych

 

specjalności:

  • specjalność: techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne
  • specjalność: formy użytkowe – wzornictwo, specjalizacja: projektowanie wyrobów artystycznych
  • specjalność: aranżacja przestrzeni, specjalizacja: projektowanie przestrzeni wystawienniczej
  • specjalność: techniki graficzne, specjalizacja: publikacje multimedialne

 

Organ prowadzący szkołę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organ nadzorujący szkołę: Centrum Edukacji Artystycznej, Kuratorium Oświaty

 

Organ prowadzący szkołę rozszerzył nazwę bieżącym roku 2020 i brzmi:
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

Szkoła kształci w zakresie ogólnym i artystycznym.
Absolwent otrzymuje dyplom uprawniający do posługiwania się tytułem zawodowym plastyka oraz świadectwo maturalne.

 

Kadra