Współpraca szkoły z instytucjami


Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi współpracuje z licznymi organizacjami kulturalnymi i oświatowymi, z którymi realizuje wspólne projekty edukacyjne lub plastyczne.

Są wśród nich uczelnie wyższe – artystyczne, techniczne i humanistyczne, a także galerie oraz domy kultury.

Szkoła angażuje się także w akcje o charakterze społecznym, wspierając i popularyzując ideę wolontariatu wśród społeczności uczniowskiej.

Wiele z tych działań powstaje przy udziale łódzkich telewizji oraz instytucji, które doceniają i promują młodych artystów.

Współpraca:

 • Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki
 • Alliance Française
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
 • Związek Polskich Artystów Plastyków – Okręg Łódzki
 • Łódzki Dom Kultury
 • Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku
 • Dworek Biały Domek w Smardzewicach
 • Fundacja „Dom w Łodzi”
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży
 • Poster-Club
 • TVP 3
 • Telewizja TOYA