Publikacja Dyrektora Szkoły w Przeglądzie Edukacyjnym dla nauczycieli

Serdecznie zapraszam do lektury mojej publikacji, w której zawarłam osobiste doświadczenia i tezę, którą one potwierdzają.
Dumna jestem z ostatnich pięciu lat mojej pracy na stanowisku Dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi – które ofiarowałam uczniom i nauczycielom.

To ważny czas życiowego doświadczenia.
Atmosfera, którą wspólnie zbudowaliśmy przyciąga zainteresowanych szkołą kandydatów.
Coraz więcej osób pokolenia obecnych rodziców i uczniów – kandydatów do szkoły, podziela moje zdanie na temat wartości rozwoju talentu, znaczenia kreatywności i twórczości w życiu człowieka. Obowiązku rozwijania i pielęgnowania talentu plastycznego.
O tym właśnie piszę na łamach Przeglądu Edukacyjnego i serdecznie zapraszam do lektury.

 

 

Publikacja zawarta jest w czasopiśmie Przegląd Edukacyjny
Nr 1 / 2022
Tytuł: Kreatywność i rozwój talentu we współczesnym świecie.

Czasopismo PRZEGLĄD EDUKACYJNY wychodzi już 28 lat i przez jakiś czas pracując w WODN w Łodzi miałam przyjemność być jego redaktorem oraz autorem, a dzisiaj mam przyjemność ponowić współpracę jako autor.
Czasopismo znajdziecie Państwo w większych bibliotekach naszego kraju, ponieważ posiada numer ISSN 123-322X
Dziękuję Pani Redaktor Naczelnej Czasopisma PE – Pani Annie Iwickiej-Okońskiej za współpracę.

Dyrektor
Katarzyna Paliwoda