Rzecz o Katyniu – warsztaty

 

 

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi wziął udział w zadaniu – „kultura eksplikacji Zbrodni Katyńskiej”. Działanie wpisuje się bezpośrednio w Politykę Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi oraz w „Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi”.

Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” – p. Jarosław Olbrychowski od 2015 roku aktywnie poszukuje nowoczesnego i efektywnego sposobu dzielenia się swoją wiedzą na tematy trudnej historii Polski. Poprzez pryzmat tych doświadczeń pragnie budować w sercach Polaków poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, uświadamiać ich, a także wspierać pielęgnowanie wiedzy o nas samych.

W ramach wspomnianego projektu w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi odbył się panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli zainteresowani uczniowie. Prowadził go p. Jarosław Olbrychowski, który w sposób wyważony opowiadał o krzywdach wyrządzonych przez sowietów w czasie II wojny światowej. „Jedna z cięższych zbrodni stalinizmu” do dzisiaj budzi silne emocje. Trzeba jednak o niej pamiętać, starając się w sposób godny oddać cześć tym, którzy stali się ofiarami jednej „decyzji katyńskiej”.

 

Karolina Zaorska