Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską

Anna Maria Wesołowska – łódzki sędzia, współautorka ustawy o świadku koronnym i ekspertka od przestępczości zorganizowanej, a także osobowość telewizyjna. 21 października 2022 roku była gościem Łódzkiego Plastyka. Na spotkaniu skierowanym zarówno do młodzieży, jak i do rodziców oraz nauczycieli, p. Anna Maria Wesołowska opowiedziała o swoim doświadczeniu zawodowym. Omówiła również ciekawe przypadki, z którymi zetknęła się na sali rozpraw. Przede wszystkim jednak przybliżyła słuchaczom treść Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Słuchacze poznali zmiany w prawie dotyczącym dzieci i młodzieży.
Pani Sędzia zachęciła uczniów do utworzenia w szkole tzw. kącika prawnego – miejsca, w którym będzie można umieszczać informacje, przepisy, regulacje prawne, a także spostrzeżenia i problemy, które dotyczą życia codziennego szkoły. Zwróciła również uwagę na ogromną rolę rodziców w zakresie właściwego funkcjonowania młodego człowieka w społeczności, nie tylko szkolnej.
Po wysłuchaniu prelekcji p. Anny Marii Wesołowskiej – uczniowie, nauczyciele i rodzice mieli czas na wspólne zdjęcia lub krótką rozmowę z gościem. Spotkanie upłynęło w przyjemnej atmosferze.