Warsztaty z wykorzystaniem penów 3D

W dniu 21 czerwca 2022 r. odbyły się warsztaty z wykorzystaniem penów 3D.
Są to niezwykłe pisaki, przy pomocy których można wykonywać obiekty trójwymiarowe.
Zajęcia osobiście prowadziła Pani Dyrektor Szkoły Alfa i Omega – Anna Kijo.
Zrealizowano dwie grupy warsztatowe, w których udział wzięli udział zainteresowani uczniowie.

Link do Szkoły Alfa i Omega w Łodzi: https://szkolyalfaiomega.pl/