Wiosenny plener malarski 2021/2022

Po długiej przerwie (wynikającej z pandemii) – w dniach 6-10 czerwca 2022 roku uczniowie naszej szkoły wyruszyli na plener wyjazdowy. Jako jego motyw wybraliśmy góry, a dokładnie – Tatry, temat fascynujący, jakże odmienny od krajobrazu naszego regionu (centrum Polski). Dyrekcja przy akceptacji Rady Rodziców zorganizowała pięciodniowy pobyt w ośrodku „Skalnity” w Poroninie. Hotel jest malowniczo położony u stóp gór, a liczne tarasy przylegające do pokoi umożliwiają obserwację natury i wykonywanie prac także podczas deszczu.

 

 

Na plener wyjechały w tym roku klasy: IIa, IIb, IIIa oraz IIIb. Opiekę wychowawczą sprawowali – p. Jolanta Mastalerz, p. Anna Papiernik-Zgórniak, p. Agnieszka Sowińska, p. Jacek Vogel, natomiast artystyczną – p. Grażyna Olczyk, p. Marlena Szymczyk, p. Tomasz Ciechanowski i p. Paweł Nowakowski. Uczniowie wyruszyli w podróż z ogromnym entuzjazmem, ponieważ pragnęli podjąć inny temat niż parki łódzkie (było to miejsce plenerów podczas pandemii), z nadzieją na integrację i dobrą zabawę.
Już pierwszego popołudnia nasz przemiły gospodarz zabrał nas na przechadzkę w góry bardzo malowniczym szlakiem w celu zobaczenia wysokich Tatr. W trakcie tego spaceru uczniowie wykonali pierwsze szkice. Założeniem pleneru stały się – „Zagadnienia przestrzeni w naturze i w obrazie” – jej interpretacja za pomocą perspektywy linearnej, kolorystycznej oraz powietrznej. Uczniowie zostali poproszeni o wykonanie dwóch prac studyjnych i dziesięciu szkiców. Opiekunowie zalecili pracować nad jedną pracą studyjną do południa, zaś nad drugą po południu (aby uchwycić światło typowe dla danej pory dnia).
Drugiego dnia, po śniadaniu, wyruszyliśmy w plener. Zaczęły powstawać szkice koncepcyjne, zatwierdzane przez opiekunów jako projekt pracy studyjnej. Niestety w środę zaskoczył nas deszcz, więc trochę pokrzyżował nasze plany. Niektórzy próbowali kończyć prace, łapiąc chwile dobrej pogody, inni znaleźli ciekawe motywy, tworząc na tarasach i balkonach. Wieczorami, po dniu aktywności, odbywały się jeszcze korekty, a potem spotkania integracyjne – dyskoteka i gry.
W czwartek odbył się przegląd prac i wystawianie ocen. Wszyscy mogliśmy podziwiać efekty pleneru. Powstało wiele wspaniałych pejzaży. Po przyjeździe – w szkole – została zorganizowana ich wystawa. Mogli ją oglądać uczniowie klas pierwszych, nauczyciele, goście pikniku szkolnego – nowo przyjęci kandydaci oraz ich rodzice. Plener można uznać za bardzo udany – dostarczył uczniom wielu wspaniałych wrażeń wynikających z kontaktu z pięknem i majestatem gór.

Agnieszka Sowińska
kierownik artystyczny

 

Refleksje malarza
Poronin – to wieś podhalańska, położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Poronin, siedem km od Zakopanego. Jest to miejsce bardzo zróżnicowane w swojej charakterystyce, przez to trudniejsze w analizie i obserwacji urokliwych przestrzeni.
Uczniowie po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią mogli wreszcie spotkać się z naturą, poczuć jej powiew, klimat i zapach. Widać było w nich energię i zapał do twórczej pracy. Krótki czasu pobytu w Poroninie, pięknej i malowniczej miejscowości, starali się wykorzystać jak najlepiej.
Obserwacja krajobrazu to przebieg pewnego rodzaju procesu, dlatego każdy wybór fragmentu (oglądanej) natury jest dobry, trzeba tylko szukać formy artystycznego wyrazu. Ważne, żeby malować w zgodzie z samym sobą, bowiem zadaniem sztuki będzie dyktowanie prawd. Można zauważyć, że każda kompozycja, każda jej część, zawiera w sobie świadomość całości. Nauka obserwowania i komponowania stanowiła podstawę działań, jednocześnie była wyzwaniem dla młodych twórców, z którym musieli się mierzyć.
Moim zdaniem efekt, zarówno w obszarach realizacji prac studyjnych, jak i wykonywania szkiców rysunkowych i kolorystycznych, jest dojrzałym spojrzeniem na sztukę, jej materię malarską i rysunkową. Poszukiwanie środków wyrazu artystycznego wśród uczniów było świadome i dojrzałe, uwidoczniło się w wykonanych przez nich pracach.

Paweł Nowakowski
nauczyciel rysunku i malarstwa