Wycieczka do Nieborowa i Arkadii

Niedaleko Łodzi jest miejsce magiczne. Tak można powiedzieć o Arkadii – Ogrodzie Romantycznym założonym przez Helenę Radziwiłłową. Powstał on w stylu angielskim, naśladował więc piękno dzikiej i swobodnie rosnącej przyrody. Odwiedzając Arkadię, można odnieść wrażenie, że otacza nas zaczarowana i nastrojowa przestrzeń, w której spotkamy m.in. Grotę Sybilli, Świątynię Diany, Domek Gotycki czy Łuk Kamienny (Łuk Grecki). Helena Radziwiłłowa komponowała ją przez wiele lat, wykorzystując pobliskie zbiorniki wodne (rzekę Skierniewkę) i ukształtowanie terenu, tworząc w efekcie miejsce zachwycające i urokliwe.

Blisko Arkadii znajduje się Nieborów, a w nim wypielęgnowany ogród, który ujmuje nas harmonią, regularnością i porządkiem. Otacza on pałac należący niegdyś do Michała Hieronima Radziwiłła. Magnat zgromadził w nim bardzo wiele obrazów holenderskich, niemieckich, włoskich oraz hiszpańskich mistrzów, starodruki, ryciny, zbiory sztuki zdobniczej (np. srebra, porcelanę), polskie, angielskie i francuskie meble, a także globusy z końca XVII wieku wybitnego kartografa Vincenza Coronellego.

Te dwa wspaniałe miejsca mieli okazję odwiedzić uczniowie klas pierwszych (wraz z wychowawczyniami), którzy nie tylko zwiedzali piękne wnętrza i zgromadzone w nich pamiątki, podziwiali ogrody i czerpali moc płynącą z natury, ale również rysowali. Ich zadaniem było stworzenie szkiców, które później oceniały – p. Aleksandra Hetich i p. Żaneta Widera-Kondraciuk. Dzień spędzony w Nieborowie i Arkadii stał się namiastką tradycyjnego pleneru, w czasie którego uczniowie rozwijali zmysł obserwacji i artystyczne umiejętności. Sprzyjała tym działaniom pogoda, która w dniu wycieczki (9 czerwca) szczególnie dopisała.

Karolina Zaorska