Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych


„Ludzie, którzy dają sobie radę w życiu, to ludzie szukający takich okoliczności,
jakie im pasują. Jeżeli nie mogą ich znaleźć, stwarzają je sobie sami”
~ George Bernard Shaw

16 maja br. maturzyści oficjalnie pożegnali Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi i wyruszyli w dalszą drogę. Za sobą mają egzaminy dyplomowe i maturalne, teraz przed nimi wybór uczelni wyższej i pracy. Wielu z nich będzie kontynuowało raz obraną ścieżkę i zdecyduje się na kształcenie artystyczne, inni podejmą odmienne wyzwania edukacyjne lub zawodowe.
Nie ulega wątpliwości, że absolwenci obecnie mogą odpocząć i cieszyć się długimi wakacjami. W szkole zjawili się po to, by podziękować swoim pedagogom, a także odebrać świadectwa i wyróżnienia. Gala ich wręczenia odbyła się na sali gimnastycznej – prowadził ją Samorząd Uczniowski (Natalia Walczyk i Maria Gryndel). W uroczystości uczestniczyły klasy IVa, IVb, IVc LP i VI OSSP wraz z wychowawczyniami, Dyrekcją oraz nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących.

Był to ich dzień. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy – zarówno te za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, jak i te za działalność na rzecz szkoły, osiągnięcia w olimpiadach i konkursach zewnątrzszkolnych. Wręczały je wychowawczynie klas oraz p. Katarzyna Paliwoda, dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi. Pewną nowością stało się przyznanie nagród koleżeńskich – tę inicjatywę powzięła klasa IVb LP.
Wcześniej Dyrekcja złożyła życzenia. Oprócz p. Katarzyny Paliwody przemawiała także p. Małgorzata Pilżys, wicedyrektor ds. ogólnokształcących oraz p. Agnieszka Sowińska, kierownik ds. artystycznych, ponadto – p. Urszula Korbaczyńska-Kowalska oraz p. Paweł Nowakowski – poprzedni wicedyrektorzy szkoły. Wszyscy życzyli absolwentom samych szczęśliwości – wspaniałej drogi życia, wykorzystanych szans i inspirujących wyzwań.

Jednak 16 maja był szczególnym dniem nie tylko dlatego, że właśnie wtedy po kilku latach edukacji żegnaliśmy uczniów, z którymi byliśmy zżyci, ale i dlatego, że zamknęliśmy etap istnienia Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych (od przyszłego roku szkolnego działamy jako Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi). Ten moment został uwieńczony uroczystym przekazaniem sztandaru – uczniowie klasy VI OSSP (ostatniej w historii) oficjalnie „namaścili” swoich młodszych następców.
Teraz trzymamy kciuki za maturzystów! Niech wyniki egzaminów będą jak najlepsze – aby zaistniały sprzyjające okoliczności, które pozwolą im zrealizować kolejne plany i marzenia.

Karolina Zaorska