Z wizytą w Portugalii


Nauczyciele „Łódzkiego Plastyka” nie tylko angażują się w pracę dydaktyczną, ale i sami tworzą. Włączają się w autorskie projekty, których efekty możemy podziwiać m.in. na wystawach w Polsce i za granicą.
Takim oto sposobem w dniach 20-27 lutego 2022 roku odbyła się wystawa plakatów p. Piotra Izydorczyka w Agrupamento de Escolas de Rio Tinto (w Portugalii). Na wystawie zaprezentowano prace w ramach projektu Erasmus+ SCIENCE IS ALL AROUND US.
Serdecznie gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów!

Dyrekcja ZPSP im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi